panorama_mazury_info

Szukasz sensu życia, a przecież sens to przede wszystkim stać się sobą

Antoine de Saint-Exupéry

kwiat2Zapraszając Państwa do swojego gabinetu mam do zaproponowania pracę opierającą się na teraźniejszości i zmierzającą ku przyszłości. Będziecie Państwo mogli poznać siebie z zupełnie innej strony, odkryć w sobie siłę i bogactwo, którego nie znaliście lub z którego dotąd nie korzystaliście. Jak bowiem zakłada podejście ericksonowskie będziemy wspólnie odkrywać Państwa zasoby, byście mogli radzić sobie w nowy, bardziej skuteczny sposób ze swoimi problemami i w ten sposób czynić Wasze życie bardziej spokojnym, pogodnym i twórczym. By w końcu być z niego bardziej zadowolonym.
Możecie się Państwo spodziewać, że obok innych metod, będę korzystała z metafory i bajki. W umiejętności posługiwania się tymi metodami posiadam duże doświadczenie. Sama jestem twórcą bardzo wielu bajek, wielokrotnie też widziałam ich efekty.
Zaproszę też Państwa do współpracy w czasie między sesjami. Będą temu służyć „zadania domowe”, które proponuję klientom, a które w istotny sposób wspierają proces zmian.
Pracując z dziećmi i młodzieżą, zawsze zapraszam ich rodziny. O skuteczności pracy z całym systemem rodzinnym, zdążyłam się przekonać niejednokrotnie. Rodzina pracująca w interesie osoby chorej osiąga wiele korzyści, włącznie z minięciem objawów choroby, z którymi się zgłosiła.
Swoją pracę terapeutyczną wzbogacam niezaprzeczalnym doświadczeniem żony (ponad dwadzieścia siedem lat małżeństwa) i matki trojga dorosłych dzieci.

Pracując zgodnie z etyką zawodu psychoterapeuty, zachowuję tajemnicę zawodową. Każdy zgłaszający się klient może liczyć na indywidualne podejście do problemu, same zaś objawy chorobowe nie przysłaniają mi człowieka jako takiego. Możecie zatem Państwo liczyć na szacunek i życzliwość.

podpis

Gabinet Psychoterapii