panorama_konikowo

Jeden uśmiech potrafi ogrzać trzy zimowe miesiące

przysłowie japońskie

ewa_portret1
O mnie

Moje wykształcenie:

Studia magisterskie: magister pedagogiki specjalnej – specjalizacja resocjalizacja na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

oraz szkolenia:

* Staż psychoterapeutyczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. B. de Barbaro
* „Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się)”
* V Europejski Kongres Ericksonowski „Kreatywność i hipnoza w psychoterapii”
* Kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej (zaświadczenie nr 85):
• „Kiedy kłębią się chmury” – ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości
• „Przebudzenie” – psychoterapia osób zgłaszających problemy w związkach
• „Po sztormie nastaje cisza” – trauma a proces odzyskiwania wewnętrznej integracji
• „Ach, powtórz wszystko jeszcze raz…” – psychoterapia pacjentów z natręctwami
• „Miłość, szacunek i negocjacje w terapii par” – prowadzenie Norma i Phil Barretta (USA), uczniowie M. Ericksona
• „Terapia par i małżeństw” – seminarium superwizyjne
• „Kiedy w ciemności rozbłysnie iskierka… – psychoterapia w depresji”
• „Terapia Rodzin” – cykl szkoleniowy, tym:
– „Ericksonowski model pracy z rodziną”
– „Rodzina jako system”
– „Ustawienia systemowe”
– „Metody pracy z dziećmi i rodzinami”
– „Terapia par i małżeństw”
– „Zasoby terapeuty pracującego z rodzinami”
• „Zanim dorosnę” – podstawy diagnozy i terapii dzieci i młodzieży
• „Królewska droga do nieświadomości” – wstęp do hipnozy ericksonowskiej
• „Spożytkowanie zjawisk transowych” – hipnoza ericksonowska cz. II
• „Feniks – terapia następstw stresu”
• „Lęk – mój wewnętrzny sprzymierzeniec w odkrywaniu źródła wsparcia”
• „Diagnoza i terapia osób wykorzystanych seksualnie”
• „Rzucone ziarno – metafora i bajka w psychoterapii w pracy z dziećmi i rodzinami”
• „W kuźni Hefajstosa – terapia dzieci agresywnych”
* „Doskonalenie i rozwijanie umiejętności psychoterapeuty w strategicznej terapii par i małżeństw”
* Cykl szkoleń superwizyjnych u certyfikowanego superwizora (5 lat)
* „Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt” (zaświadczenie nr 374)
* „Poznać i zrozumieć swój związek: poznawczo – behawioralna terapia par i małżeństw”
* „Terapia poznawczo – behawioralna osób z zaburzeniem PTSD”
* „Asertywność w życiu codziennym”
* Zajęcia szkoleniowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
* „Szkoła dla Rodzin Zastępczych”
* „Warsztaty uwrażliwiania relacji interpersonalnych i doskonalenia umiejętności wychowawczych”
* „Komunikacja społeczna”
* „Pomoc dziecku osieroconemu” – udział w konferencji
* „Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej”

Doświadczenie zawodowe:

Na moje doświadczenie zawodowe składa się kilkanaście lat pracy w placówkach oświatowych i pomocy społecznej. W tym czasie też tworzyłam i uczestniczyłam w projektach podnoszących umiejętności społeczne rodziców i dzieci (również tych z wyraźnymi dysfunkcjami). Pracując jako wychowawca, pedagog i psychoterapeuta zyskiwałam doświadczenie w pracy z klientem i jego rodziną, obserwowałam zależności pojawiających się trudności w kontekście wcześniejszych doświadczeń klienta oraz oddziaływań systemów, w których funkcjonowała jednostka (w tym systemu rodzinnego naturalnego i zastępczego). Miałam w końcu możliwość weryfikowania i rozwijania swoich metod terapeutycznych.
Moja dotychczasowa praca była różnorodna i obejmowała między innymi wsparcie dziecka i rodziny (w tym również rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka), prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży, prowadzenia grup o charakterze integracyjnym i terapeutycznym dla dzieci oraz psychoedukacyjnym („Szkoła dla Rodziców”, „Szkoła Super Babci”, forum zawodowych rodzin zastępczych) i grup wsparcia dla dorosłych. Aktualnie prowadzę szkolenia dla rodziców dzieci przedszkolnych pt.: „Po co dzieciom czytać bajki?”
W pracy stricte psychoterapeutycznej pracowałam z indywidualnym klientem, parami małżeńskimi i rodzinami w kontekście problemów z ich dziećmi (zaczynając od małych dzieci, a kończąc na usamodzielniającej się młodzieży). Niektóre z zagadnień zgłaszanych i pojawiających się podczas terapii w mojej praktyce to: mutyzm wybiórczy, ADHD, szeroko pojęte lęki (m. in. przed jazdą autobusem, burzą, wyśmianiem, odrzuceniem, porażką, spaniem, kobietami, przed środowiskiem zewnętrznym, atakiem przez innych, lęk przed lękiem włącznie z chronicznymi zawrotami głowy), zaburzenia zachowania i emocji, moczenie nocne, koszmary senne, obniżony nastrój, samoagresja, zacinanie się, nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, niechęć do realizowania obowiązku szkolnego (kilkuletnie braki), zależność od innych, problem z określeniem tożsamości, problemy z odżywianiem, konflikty rodzinne, strata (śmierć), opór, poczucie krzywdy, napięcie. Około połowy z moich klientów pozostawała pod opieką psychiatry. Poruszałam również temat wykorzystania seksualnego, zorganizowałam szkolenie z takiego zakresu podczas pracy w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym.
Moje doświadczenie zawodowe, zdobywane w wielu miejscach, a ostatnio w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na terenie prywatnego gabinetu wsparte wieloletnim doświadczeniem żony i matki stanowi zasób, który chciałabym Państwu zaproponować. Permanentne dokształcanie się sprawia, że zakres moich możliwości się stale rozszerza a uczestnictwo w stałej superwizji daje możliwość konsultowania swojej pracy w gronie specjalistów ogólnopolskiej klasy. Pozwala to jeszcze bardziej podnieść jakość moich usług.

podpis