Najciemniej jest tuż przed wschodem słońca

Paulo Coelho

kwiat4


1. Konsultacje i porady psychopedagogiczne.
2. Wsparcie emocjonalne.
3. Towarzyszenie psychologiczne.
4. Psychoterapia:
* indywidualna dorosłych,
* par małżeńskich,
* dzieci i młodzieży w systemie rodzinnym.

Problematyka zgłoszeń:

* trudności związane z doświadczaniem okresu pandemii (m. in. lęki, trauma, obniżony nastrój, deprywacja);
* trudności w kontaktach z innymi (m. in. nieśmiałość, konfliktowość, chwiejność uczuciowa, brak asertywności);
* trudności w kontakcie z samym sobą (m. in. niskie poczucie własnej wartości, brak zrozumienia dla swoich potrzeb i uczuć, nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb i uczuć, trudności z wglądem w siebie, niezadowolenie z siebie, niezadowolenie ze swojego życia, brak umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, przekonanie o swoich niskich możliwościach, brak samoakceptacji);
* trudności w związkach (m. in. brak zrozumienia, oparcia, przemoc, niejasna komunikacja, brak porozumienia, konflikty);
* profilaktyka uzależnień;
* trudności w rodzinie:
– wychowawcze (m. in. nie respektowanie zasad panujących w domu, konflikty, brak autorytetu rodziców, egocentryzm, brak refleksyjności);
– szkolne (m. in. niechęć do realizacji obowiązku szkolnego, absencja, niskie wyniki w nauce, agresja wobec rówieśników, uległość, zależność od innych, brak postawy asertywnej);
* inne problemy:
– lęki (szeroko pojęte), nerwice ,
– depresje, obniżony nastrój, złe samopoczucie,
– moczenie mimowolne,
– mutyzm wybiórczy,
– problemy ze snem, koszmary senne,
– samoagresja,
– problemy z odżywianiem,
– problemy z tożsamością,
– zaburzenia zachowania i emocji, ADHD,
– problemy somatyczne (bóle głowy, brzucha),
– zaburzenia mowy (zacinanie się),
– inne, według zgłoszeń.

Korzystając z mojej oferty macie Państwo możliwość:
* odkrycia swojej wewnętrznej siły, dzięki której można pokonywać trudności,
* odkrycia swojej wrażliwości, która otwiera na siebie i na innych,
* odkrycia nowych możliwości, dotąd nie uruchamianych,
* nauki nowych umiejętności, wcześniej nie praktykowanych
* posiąść bardziej optymistyczne spojrzenie na siebie i swoje życie

czyli

żyć pełniej, spokojniej, szczęśliwiej